Doris wie!?

About Doris in ENGLISH below. 

‘Is dit het?’

Tot 2012 deed ik netjes wat er van me verwacht werd. Ik was the good girl. Ik leerde en werkte hard. Ik had mijn bachelordiploma op zak. Ik had een relatie. Ik werkte fulltime bij een groot telecombedrijf. Elke ochtend ging de wekker en sleepte ik mezelf naar kantoor. En werkte ik van 9 tot 5. Elke dag opnieuw. En ik dacht: ‘is dit het?’.  

‘Is dit wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen?’

Ik zat gevangen in een kooi. Zo voelde het. Wat moet ik doen? Ik maakte mezelf gek met twijfels, onzekerheden en ik was besluiteloos. 

Totdat ik mezelf bevrijdde 

Ik hakte de knoop door. En zette de stap om mijn eigen leven te leven. Voorbij mijn comfortzone. Op naar het onbekende.

Ik nam ontslag. Ik reisde samen met mijn toenmalige vriend naar Azië. In Thailand ging de relatie uit. 6 Maanden later reisde ik solo door Zuid-Amerika. Van Argentinië, Chili, Peru, Bolivia naar Antarctica. De kers op de taart.

Deze soloreis veranderde mijn leven

Ik ging voorbij mijn comfortzone. Het onbekende tegemoet. Ik daagde mezelf uit. 

 • Ik woonde een maand in Buenos Aires, Argentinie. Ik baande me een weg in een onbekend land en een onbekende taal.
 • Ik volgde een intensieve cursus Spaans. 3 wekenlang en ontdekte het lokale leven.
 • Ik wandelde actief in mijn simpele Palladiums. Van een in the middle of nowhere plaatsje met dinosauriërsvoetsporen in Bolivia tot Machu Picchu waar ik intense voedselvergiftiging opliep.
 • Ik sprong uit een vliegtuig boven Cordoba in Argentinie en donderde met een volle vaart naar de grond. Mijn hart klopte als nooit te voren.   
 • Ik zweefde in de lucht en ik had een oogverblindend uitzicht op de bergen van La Cumbre, Argentinië.
 • Ik ging raften in een van ‘s werelds eerste wildwatervaren rivieren: Rio Futaleufú in Chili.

 • Ik kwam weer in verbinding met natuur.
 • Ik ontmoette mooie mensen van overal ter wereld.
 • Ik herontdekte mijn passie: schrijven.

Maar bovenal:

Ik kwam weer in contact met mezelf

Ik herontdekte mezelf.

Wie ben ik? Wie ben ik niet? Wat vind ik leuk? Wat wilde ik doen? En wat niet.

Ik kreeg een sterke band met mijn intuïtie.

Ik leefde en reisde vanuit mijn intuïtie.

Ik bestond niet, maar ik leefde. 

En ik besloot voor mezelf:

Fuck die zekerheid!

Terug in Nederland: klopte ik aan bij de Kamer van Koophandel om voor mezelf te beginnen. Meer dan 10 jaar reis ik overal ter wereld. Solo.

Van Scheveningen tot Kroatie. Van Spanje tot Thailand. Van Argentinie tot Antarctica. Van Ecuador tot Nicaragua. En in 2019 weer een levensveranderende reis maakte.

Ik reisde door India en Nepal. Daar kwam ik voor het eerst in aanmerking met (vipassana)meditatie, singing bowls en energy healing. Waarvan het vuur in mij volop aan ging. Dit, DIIIIIIT… dit is wat ik wil doen! 

Energy healings

Terug in Nederland volgde ik healing cursussen. Nu geef ik: 

 • 1 op 1 Deep Dive Energy Healings
 • Group Healings
 • Energy Activations 
 • Online en offline

Laat je niet meer tegenhouden door je blokkades. Laat ze los. Herstel je balans. Heel op fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel niveau.

Solo reis coaching

Met meer dan 10 jaar solo-reiservaring begeleid ik je als solo travel coach van A tot Z. Zodat jij die droomreis, jouw soloreis, gaat waarmaken! Daarbij help ik je hoe je als vrouw veilig én met zelfvertrouwen alleen reist en jezelf herontdekt.

Wat bied ik aan:

 • Een online programma is nu in de maak
 • 1:1 solo travel coaching

Werk met mij

Reis naar binnen en buiten.

Laat de blokkades in jezelf los.

Kom terug bij jezelf.

Ik help je daarbij. 

Doris who!?

“This is it?”

Until 2012, I did what was expected of me. I was the good girl. I studied and worked hard. I had my bachelor’s degree. I was in a relationship. I worked full-time for a large telecom company. Every morning, the alarm went off and I went to the office. And I worked from 9 to 5. Every day. And I thought, “This is it?”

“Is this what I want to do for the rest of my life?”

I felt trapped in a cage. What should I do? I drove myself crazy with doubts, insecurities and indecision.

Until I freed myself

I made the decision. And took the step to live my own life. Beyond my comfort zone. On to the unknown.

I quit my job. I traveled with my then-boyfriend to Asia. In Thailand the relationship. 6 months later, I traveled solo through South America. From Argentina, Chile, Peru, Bolivia to Antarctica. The cherry on the cake.

This solo trip changed my life

I went beyond my comfort zone. To the unknown. And I challenged myself:

 • I lived in Buenos Aires, Argentina for a month. I made my way in an unfamiliar country and where I didn’t know the language.
 • I took an intensive Spanish course for 3 weeks and discovered local life.
 • I actively did hikings. From a  town in Bolivia with dinosaur footprints to Machu Picchu, where I got intense food poisoning.
 • I jumped out of a plane above Cordoba in Argentina and I fell to the ground at full speed. My heart was beating like never before.
 • I floated in the air and had a stunning view of the mountains of La Cumbre, Argentina.
 • I went rafting on one of the world’s first white-water rivers: Rio Futaleufú in Chile.

 • I discovered marvelous nature wonders.
 • I reconnected with nature.
 • I met beautiful people from all over the world.
 • I rediscovered my passion: writing.

But above all:

I reconnected with myself

I rediscovered myself.

Who am I? Who am I not? What do I like? What did I want to do? And what not.

I developed a strong connection with my intuition.

I lived and traveled from my intuition.

I didn’t exist, but I lived.

And I decided for myself:

Fuck that certainty!

Back in the Netherlands: I went to the Chamber of Commerce to start my own business. And I have been traveling solo all over the world for more than 10 years.

From Scheveningen to Croatia. From Spain to Thailand. From Argentina to Antarctica. From Ecuador to Nicaragua. And in 2019, I made another life-changing trip. I traveled solo through India and Nepal.

There, for the 1st time, I came into contact with (vipassana) meditation, singing bowls, and energy healing. The fire inside me ignited fully. This, THISSSS… this is what I want to do!

Energy healings

Back in the Netherlands, I took healing courses. Now, I offer:

 • 1-on-1 Deep Dive Energy Healings
 • Group Healings
 • Energy Activations
 • Online and offline

Release your blockages within. Restore your balance. Heal on a physical, mental, emotional, and/or spiritual level.

Solo travel coaching

With over 10 years of solo travel experience, I guide you as a solo travel coach from A to Z. So you can make that dream trip, your solo trip! I also help you travel safely and confidently as a woman, and rediscover yourself. What I offer:

 • 1:1 solo travel coaching
 • An online program is currently in development

Work with me 

Travel within and out

Release the blockages within.

Come back to yourself.

I’ll help you with that.

Email me: [email protected]

Privacy & cookie policy
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google