Testimonials

Doris bijdeze heel erg bedankt voor de healingsessie❤️
Ik ben in een zware diepe slaap terecht gekomen en werd om 23:30 wakker en ben weer naar bed gegaan (enigszins met een lichte hoofdpijn) nu voel ik me super uitgerust en voelt goed. ook dit is oké weet ik maar.. ik vind het wel erg jammer dat ik niets heb meegekregen van het nagesprek en van ieder z’n bevindingen en ervaringen

ENGLISH

Doris, thank you very much for the healing session ❤️
I fell into a deep and heavy sleep and woke up at 23:30 with a slight headache. I went back to bed, and now I feel super rested and good. I know it's okay not to remember, but... I'm really disappointed that I missed the post-session discussion and everyone's thoughts and experiences.

Marga
The Netherlands

Ha lieve Doris, dank voor de mooie healingsessie; ik ben nog steedsniet helemaal ‘terug’, maar ik wil even voor je noteren hoe ik het heb ervaren voordat ik dingen vergeet. Ik ben op vakantie in Frankrijk en ben vergeten om mijn notieboekje mee te nemen, vandaar dat ik het nu dus even gelijk via WhatsApp doe 😉

Ik heb het ook deze keer weer heel lijfelijk meegemaakt. Het begin gelijk in mijn kaken; ontspanning en een soort trillingen en dat ging over naar mijn keel; voelde hier veel straling. Was vrij intens. Ik kreeg hier beelden van lange gangen waar ik door liep en vooruit ‘moest’ en niet een andere kant op kon. Minder prettig, maar ik liet het gewoon gebeuren en daarnaa vloeide het over naar een hele sterke energiestroom ( bijna pijnlijk sterk, maar ook dat liet ik maar gebeuren) vanuit mijn middenrif (plexus solaire) en in mijn hartstreek. Er kwamen vanuit mijn middenrif samentrekkende spierbewegingen; dat duurde in mijn beleving best lang. Ondertussen bleef en blijft en nog steeds trouwens sterk energetisch stralen in mijn borstgebied. Ik had het op verschillende nogal koud gekregen en heb van alles wat ik kon vinden binnen handbereik boven op me gelegd 😉 maar dit is inmiddels alweer voorbij. Ik heb de rest van mijn lijf minder aanwezig gevoeld. Maar ik ben ook een tijdje diep weggeweest.

Voila, dit was het zo ongeveer. Er waren nog meer beelden, maar die ben ik nu even kwijt. Misschien komen ze nog terug… Ik ga nu snel slapen. Ik hoop dat het een mooie sessie voor jou en ook voor de anderen uit de groep is geweest! Veel liefs en slaap lekker

ENGLISH

Hi dear Doris, thanks for the beautiful healing session; I’m still not entirely ‘back’, but I want to note down how I experienced it before I forget. I’m on vacation in France and forgot to bring my notebook, hence I’m doing it now via WhatsApp 😉 I experienced it very physically this time as well. It started right in my jaws; relaxation and a kind of vibrations, and it moved on to my throat; I felt a lot of radiation here. It was quite intense. I had images of long corridors where I walked and had to go forward and couldn’t turn in another direction. Less pleasant, but I just let it happen, and then it flowed into a very strong energy flow (almost painfully strong, but I let it happen) from my midriff (solar plexus) and into my heart area. There were contracting muscle movements from my midriff; it felt like it lasted quite a while. Meanwhile, there has been and still is strong energetic radiance in my chest area. I got quite cold in different places and put everything I could find within reach on top of me 😉 but that has passed now. I felt less present in the rest of my body. But I also went deep for a while. Voila, that’s about it. There were more images, but I’ve lost them for now. Maybe they’ll come back… I’m going to sleep quickly now. I hope it was a beautiful session for you and also for the others in the group! Much love, and sleep well.

K.

The Netherlands

Ik voel me echt opgelicht, opgetild, blijer, pijn in mn onderrug en zitbeentjes ging weg, is nu ook veel minder, hartkloppingen had ik vorige keer lang maar nu niet, ik voel me meer in contact met verdriet en allerlei emoties die er mogen zijn. veel dank, de blije nawerking is intens!!

ENGLISH

I feel truly uplifted, lifted, happier; the pain in my lower back and sitting bones disappeared, and it's now much less. I had heart palpitations for a long time last time, but not this time. I feel more connected to sadness and various emotions that are allowed to be present. Many thanks, the joyful aftereffect is intense!!

Joan
The Netherlands

Ha Doris, dank ❤️❤️❤️ voor gisteravond! Het was opnieuw een aparte en krachtige energieke ervaring; nogal een lange tijd leek het bijvoorbeeld alsof mijn dijen een soort ‘deep tissue massage’ kregen; niet heel relaxed dus 😉 maar vast goed om mijn energie beter in mijn onderlijf te laten stromen?! Verder voelde ik het (iets minder pijnlijk, maar wel stevig) dat er ook op andere plekken in mijn lijf van alles gebeurde. Vorige keer was ik heel diep weggezonken, deze keer was ik heel helder bij wat er allemaal gebeurde, maar kwam in een echte bubbel terecht en daarom heb ik gisteren niet gereageerd (lukte me amper om te bewegen). Mijn slaaap was vannacht niet heel diep, daarvoor was ik veel te wakker. Nu merk ik dat ik ik best moe ben en het liefst in mijn bubbel zou blijven (wel eerst actief mijn huis ‘ontsmet’ met salie, dettol en alle ramen opengezet 🤪 had behoefte aan schone lucht 😅
Ik ben blij dat ik deze sessies met je /de groep meedoe; vind het een fijne en eigenlijk hele interessante ervaring 🥰 ben bijvoorbeeld nogal verrast dat ik lichamelijk zo sterk van alles voel in mijn lijf.
Nogmaals dank voor de healing van gisteren

ENGLISH

Hi Doris, thanks ❤️❤️❤️ for last night! It was once again a unique and powerful energetic experience; for quite a while, it felt like my thighs were getting some kind of ‘deep tissue massage’; not very relaxing 😉 but probably good for allowing my energy to flow better in my lower body?! I also felt it (less painful but firm) that things were happening in other parts of my body. Last time, I sank very deep; this time, I was very clear about what was happening, but I ended up in a real bubble, which is why I didn’t respond yesterday (I could hardly move). My sleep wasn’t very deep last night; I was too awake for that. Now I notice that I’m quite tired and would prefer to stay in my bubble (but first, I actively ‘disinfected’ my house with sage, Dettol, and opened all the windows 🤪 needed some fresh air 😅).

I’m happy that I’m participating in these sessions with you/the group; find it a pleasant and actually very interesting experience 🥰 I’m quite surprised that I feel so physically strong sensations in my body.

Thanks again for yesterday’s healing. 

K.

The Netherlands

Wat lief om een appje van je te krijgen!! Ik heb gisteren tijdens de healing niet bewust iets ervaren, ben ook in slaap gevallen. Na de healing was ik rillerig, ik heb onrustig geslapen en vanochtend merkte ik dat mijn darmen wat van streek waren.
Mijn interpretatie hiervan:
Er zit intern van alles wat losgelaten kan/mag worden en waar de healing een aanzet toe gegeven heeft.
Dit voelt kalm, rustig.

ENGLISH

How sweet to receive a message from you!! I didn't consciously experience anything during the healing yesterday; I also fell asleep. After the healing, I felt shivery, had a restless sleep, and this morning I noticed that my stomach was a bit upset. My interpretation of this: There's internally something that can/should be let go, and the healing has provided a catalyst for it. This feels calm, peaceful.

G.
The Netherlands

Hi meissie, wat was t mooi!
Allereerst voelde ik wel 10 min lang in beide handpalmen alsof ik twee vuurballen vast had. Soort van brandende zon in mijn hand. Hele hete golfbewegingen door mijn vingers en pols . Daarna een zwaar gevoel laag in de buik ( baarmoeder) . Ik had t gevoel dat daar veel energie in ging zitten . Toen ook een gevoel van weeen In de lage rug.
Mijn darmen gingen behoorlijk tekeer. Daarna dus dat strakke gevoel en benauwd rond de borst/rug en heb mijn bh uitgedaan. Ik word nu ook op die plek behandeld door fysio de laatste weken .
Ik voelde mij heel zen na de healing, maar moest nog een hoop doen ( kids) . Kreeg toen plots hevige buikpijn ( steken), wel 1,5 uur lang.
Wel goed geslapen en nu geen pijn meer ❤️.
Onwijs bedankt voor deze bijzondere ervaring 🙏🙏

Ik vond het echt magisch!!

ENGLISH

Hi girl, how beautiful it was! First of all, for about 10 minutes, I felt as if I had two fireballs in both palms. Like a burning sun in my hands. Very hot wave-like sensations through my fingers and wrist. Then, a heavy feeling low in the abdomen (uterus). I felt like a lot of energy was going into that area. After that, a sensation of contractions in the lower back. My intestines were quite active. Afterward, that tight feeling and breathlessness around the chest/back, and I took off my bra. I’ve been receiving treatment in that area from a physiotherapist in recent weeks.

I felt very zen after the healing, but I still had a lot to do (kids). Then suddenly got intense abdominal pain (stabbing), lasted for about 1.5 hours. Slept well and now no more pain ❤️. Thank you so much for this special experience 🙏🙏.

I found it truly magical!!

Ingrid

The Netherlands

Lieve lieve Doris! Dank je wel voor de energy healing gister avond. Zo lief dat je dit voor de groep doet.

Ik ervaarde vaak een grote druk, alsof de lucht tegen me aan gedrukt werd. Heel zwaar voor mijn buik en ademhaling. Afgewisseld met alsof er enorm aan me getrokken werd. Niet altijd prettig, maar heb het gewoon over me heen laten komen. Uiteindelijk wilden mijn handen bewegen en die hebben volgens mij de laatste 20 minuten gewoon meegedaan ☺️

Ik ben supermoe nu. Maar voel me verder goed. Ben benieuwd wat het met me gaat doen. Dank nogmaals. Hele fijne dag en hoop dat het ook voor jou een bijzondere ervaring was.

ENGLISH

Dear, dear Doris! Thank you so much for the energy healing last night. It's so sweet of you to do this for the group.

I often experienced a great pressure, as if the air was being pressed against me. Very heavy for my stomach and breathing. Alternating with the sensation of being pulled enormously. Not always pleasant, but I just let it come over me. Eventually, my hands wanted to move, and they seemed to participate for the last 20 minutes ☺️

I am super tired now but otherwise feel good. Curious about what it will do for me. Thanks again. Have a wonderful day, and I hope it was a special experience for you too.

Marieke
The Netherlands

Hi lieve Doris, ik ben de afgelopen weken steeds meer bij m’n gevoel. Weet beter wat ik wil.

ENGLISH

Hi dear Doris, in the past few weeks, I’ve been getting more in touch with my feelings. I have a better understanding of what I want.

F.

The Netherlands 

Hi Doris, lief dat je het vraagt 🥰Ik merk dat ik me relaxed voel, minder onrust in mijn maag en hoofd ervaar. Er minder “ Shit FM” ruist, heerlijk om te ervaren.. Dank je wel hiervoor🍀
Marga
The Netherlands

Ik heb een groepsenergie healing gehad bij Doris. Wat een bijzondere ervaring. Ik lag lekker op mijn bank thuis. Tijdens de healing was ik in een soort slaap waak stand. Ik had allerlei lichamelijke sensaties van gloeiende wangen, kriebel in mijn keel die later schor voelde en een heel orkest van geluiden in mijn buik. De volgende dag werd ik wakker met een lichte hoofdpijn die weer wegtrok en mijn schouders en bovenrug deed zeer. Dat laatste is een zwakke plek van mij. Dat is weer helemaal weggetrokken en voelt beter sinds lange tijd. Wat ze geheeld heeft weet ik niet maar ik voel me beter. Dank je wel Doris.

ENGLISH

I had a group energy healing session with Doris. What a unique experience. I was comfortably lying on my couch at home. During the healing, I was in a kind of semi-conscious state. I had various physical sensations, from warm cheeks to a tickle in my throat that later felt hoarse, and a whole orchestra of sounds in my stomach. The next day, I woke up with a slight headache that eventually went away, and my shoulders and upper back were sore. The latter is a weak spot for me. That discomfort has completely disappeared and feels better than it has in a long time. I don’t know what she healed, but I feel better. Thank you, Doris.

Loes

The Netherlands

Een beetje sceptisch meldde ik me aan voor een grouphealing van Doris. Ik wist namelijk niet precies wat het inhield, maar ik was wel getriggerd door een leuk en interessant gesprek dat ik had met haar. Dus hoppa ik meldde aan. Uit nieuwsgierigheid en omdat het goed voelde.

Ik besloot me vooral open te stellen en mijn monkeybrein niet de kans te geven met me aan de haal te gaan. En dat lukte! Doris stelde mij voor aanvang van de sessie enorm op mijn gemak. Alles is oké. En iedereen heeft een eigen ervaring. Je krijgt wat je nodig hebt. En dat was ook echt zo.

Tijdens de healing was ik echt even weg. Hoewel ik altijd enorm bezig ben in mijn hoofd kon ik het op dat moment allemaal echt even loslaten. Ik voelde veel vertrouwen en ik voelde mij verbonden met haar en met de groep.

Ik had voelde wat sensaties in mijn lichaam. Tintelingen in mijn knie bijvoorbeeld. Daarna een enorme rust en kracht. Het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Toen haalde Doris ons terug. Al wilde ik dat eigenlijk niet. Ik moest echt nog even landen.

En toen ik was geland had ik een energie en focus om allerlei dingen aan te pakken. Ik ben echt even aan de slag gegaan met mijn to-dolijstje. Dat voelde heel goed.

Binnenkort ga ik meedoen met de fullmoonhealing. Niet omdat ik nu wel weet wat het me gaat brengen. Maar wel omdat ik het idee heb dat het heel goed voor me is. En ik dit gevoel nog meer wil ervaren. Ook na de sessie zelf heb ik nog veel mooie en interessante gesprekken gehad met Doris en nieuwe inzichten in mijzelf gekregen.

Het klinkt misschien allemaal een beetje vaag. Maar probeer het vooral een keertje zelf! Terug in je lichaam, uit je hoofd en in rust dat gun ik iedereen.

ENGLISH

I signed up for a group healing session with Doris with a bit of skepticism. I wasn't exactly sure what it entailed, but I was intrigued by an interesting conversation I had with her. So, I decided to give it a try. Out of curiosity and because it felt right.

I decided to be open and not let my monkey mind take over. And it worked! Doris made me feel very comfortable before the session began. Everything is okay. Everyone has their own experience. You get what you need. And that was truly the case.

During the healing, I was really taken away. Despite always having a busy mind, I was able to let it all go at that moment. I felt a lot of trust and a connection with her and the group.

I felt sensations in my body. Tingling in my knee, for example. Then, a profound sense of peace and strength. The belief that everything will be okay. Then, Doris brought us back, although I didn't want to. I needed some time to come back to reality.

After landing, I had the energy and focus to tackle various things on my to-do list. It felt really good.

I'm going to participate in the full moon healing soon. Not because I now know what it will bring me, but because I have a feeling it's very good for me. I want to experience this feeling even more. Even after the session, I had many beautiful and interesting conversations with Doris and gained new insights into myself.

It might all sound a bit vague, but I encourage you to try it for yourself! Being back in your body, out of your head, and in a state of calm is something I wish for everyone.

Joline
The Netherlands

Wow, dank voor je openheid Doris en wat een ervaring! ♥️ Heel krachtig dat je ondanks je koorts toch de healing hebt gegeven, hoop dat je nu weer beter bent. Ik vond de healing heel bijzonder en voel me enerzijds wat sloom/zwaar maar tegelijkertijd zei mijn vriend tijdens het eten gisteren dat mijn energie lief en licht aanvoelde. 

ENGLISH

Wow, thank you for your openness, Doris, and what an experience! ♥️ It’s very powerful that you still conducted the healing despite having a fever. I hope you’re feeling better now. I found the healing session very special, and I feel somewhat sluggish/heavy, but at the same time, my friend mentioned during dinner last night that my energy felt gentle and light.

Leah 

The Netherlands

Ook veel dank namens mij Doris ❤️ ik heb de healing sessie eveneens als mooi en bij mij ook krachtig ervaren; ik was diep weg maar er gebeurde van alles in mijn lijf.Ik vond het een mooie ervaring en voel me vandaag best vol energie én tegelijkertijd rustig. Het geluid (muziek) happende inderdaad geregeld en om me niet te storen aan bijgeluiden had ik maar een oortje van mijn koptelefoon ingedaan en het geluid vrij zacht. Dit was prettiger, maar hierdoor heb ik wel het einde van de sessie niet meegekregen 😉

ENGLISH
a big thank you from me, Doris ❤️ I also found the healing session beautiful and quite powerful; I was deeply immersed, and there was a lot happening in my body. I had a lovely experience and today, I feel quite energized and at the same time, calm. The sound (music) did indeed cut out at times, and to not be bothered by background noises, I had only one earphone from my headphones on and the volume fairly low. This was more comfortable for me, but it means I missed the end of the session 😉

Karin
The Netherlands

Groepshealing Volle Maan Ram…tijdens de healing was ik onrustig en had ik last van verkoudheid, voelde ik spanning op mijn voorhoofd. Maar de Ram-energie zat blijkbaar goed in mijn systeem om te doen wat ík wil ongeacht wat anderen ervan vinden. Nog voordat Doris klaar was met de afronding, stapte ik uit de Zoom om mijn bed op te zoeken en te slapen. Slaap kwam echter niet, wel heelveel Ram-energie om doelgericht mijn wensen, mijn behoeften, mijn leven echt te gaan leven. Nóg vrijer van hoe het hoort, de verwachtingen van andere en de angst om als teveel (aanwezig) te worden gezien. De woorden vlogen uit mijn pen op papier, waaronder “Mijn wil is mijn wet”. 🙏💫 Dank Doris 🥰

ENGLISH

Group Healing Full Moon Aries… During the healing, I felt restless and had a cold, with tension in my forehead. However, it seems the Aries energy was well integrated into my system to do what I want regardless of what others think. Even before Doris had finished the conclusion, I left the Zoom to go to bed and sleep. Sleep didn’t come, but a lot of Aries energy did, to purposefully live my desires, my needs, my life. Even freer from how it’s supposed to be, the expectations of others, and the fear of being seen as too much. Words flowed from my pen onto paper, including “My will is my law.” 🙏💫 Thank you, Doris 🥰

Janice

The Netherlands

Ik voel mij prima, heb energie en overal zin in.

ENGLISH
I feel great, have energy, and am excited about everything.

Bregtje
The Netherlands

Hi lieve Doris 

Dank je wel, was een bijzondere ervaring 
Gisterenavond heel erg moe, dus lekker op tijd naar bed gegaan en heerlijk geslapen.

Voel me nu heerlijk, niks ‘moet’ 😜

Uitdagend om er woorden aan te geven 😊
Surrender to the flow en laat het gebeuren 

Nogmaals bedankt!

Knuffel 

ENGLISH

Hi dear Doris,

Thank you so much, it was a special experience. Last night, I was very tired, so I went to bed early and slept wonderfully. I feel great now, no ‘musts’ 😜

Challenging to put it into words 😊 Surrender to the flow and let it happen.

Thanks again!

Hug

Simon

The Netherlands

Het was net alsof je een half uur bezig bent geweest om die engelen vleugels van mijn rug af te halen. Heel bizar gevoel. Ben wel een stuk lichter.

ENGLISH
It was as if you spent half an hour removing those angel wings from my back. A very surreal feeling. I do feel much lighter now.

Dirkjan
The Netherlands

It was amazing, beautiful being🥰 my husband and are feeling so much lighter today✨️ We thank you from our head to toes🦶🏼 THANK YOU

Patricia

The Netherlands

Doris heeft een fijne energie die mij hielp goed te ontspannen tijdens de sessie. Ik voelde me een stuk rustiger na de sessie en heb daarna ook nog een paar mooie inzichten gehad. Ik vond het een hele bijzondere ervaring!

ENGLISH
Doris has a comforting energy that helped me relax during the session. I felt much calmer afterward and also gained some valuable insights. It was a truly special experience!

Dieneke
The Netherlands

It’s been the third time now, and I’m getting more aware of the benefits of this energy healing. In the beggining I was quite skeptical, even if I practice yoga and meditation and I’m curious about all the new ways to approach wellness.
Actually I was also a little nervous the first time, but then everything was so natural and comfortable, like my body already knew it was good for me! That’s why now I’m looking forward to my next energy healing!!
Thanks Doris to share your talent with us!
Lots of love! Daiana

Daiana

Italy

Hi Doris! Wat bijzonder was het gisteren.
Ik kon me in het begin moeilijk focussen op de healing en hoorde vreemde geluidjes, maar dat bleek jij te zijn en er allemaal bij te horen 🤗. Misschien had je dit vooraf verteld, ik schakelde een beetje laat in.
Ik heb vooraf intenties opgeschreven en tijdens de healing wat getekend en dingen opgeschreven.
Naast focus op wat ik echt wil heb ik het idee dat het helend heeft gewerkt tav een groot trauma waar ik/mijn gezin mee zitten. We kunnen er niet over praten, maar iedereen ervaart pijn van die gebeurtenis/periode.
Hopelijk heeft de healing voor mij en m’n gezin een stap naar verlichting gebracht.
Ik voelde dat pijn werd weggenomen, niet alleen voor mezelf maar kon dit ook ‘doorgeven’ naar kids en man. Ik zat ook in een bubbel, had lekker geurolie in een brander gedaan. Had een magnetisch, magisch gevoel met de maan. Daarom wilde ik m ook zo graag zien, maar helaas teveel wolken/gebouwen ervoor 🤗.

ENGLISH
Hi Doris! How special it was yesterday. At first, I had difficulty focusing on the healing and heard strange sounds, but it turned out to be you and all part of it 🤗. Maybe you could have mentioned this beforehand; I tuned in a bit late.
I had written down intentions beforehand and during the healing, I did some drawing and wrote things down. Besides focusing on what I truly want, I feel like it has been healing in relation to a major trauma that my family and I are dealing with. We can't talk about it, but everyone experiences pain from that event/period.
Hopefully, the healing has brought a step toward relief for me and my family.
I felt that pain was being taken away, not only for myself but could also 'pass it on' to kids and husband. I was also in a bubble, had put nice scented oil in a burner. Had a magnetic, magical feeling with the moon. That's why I wanted to see it so badly, but unfortunately, there were too many clouds/buildings in front of it. 🤗

Fleur
The Netherlands

Zeer mooie ervaring om te doen.
Na de healing voelde het als of er een last van me af gevallen.
En me veel vrijer voelde.
Ook mooi de adviezen die doris er na geeft.

ENGLISH

A very beautiful experience to have. After the healing, it felt as if a burden had lifted from me, and I felt much freer. Also, the advice that Doris gives afterward is wonderful.
 
Aad
The Netherlands
Ik ben van nature erg nuchter en zelfs sceptisch over dit soort onderwerpen maar ben wel altijd bereid iets uit te proberen. Ik ben bijvoorbeeld regelmatig gaan mediteren omdat ik na een tijdje proberen merkte dat het een positief effect had op de nerveuze spanning die ik vaak ervaar.
Na de eerste healing merkte ik geen merkbaar verschil maar besloot het toch een tweede keer te proberen. Deze keer voelde ik na een week of twee een vreedzame rust, de kalmte die ik normaal gesproken ervaar vlak na een meditatie. Ik had al een paar dagen niet gemediteerd omdat ik er geen behoefte aan had en wellicht is dat een gevolg van de healing.
Ik ga het zeker weer doen en kan het anderen ook zeker aanraden. Dankjewel Doris voor deze nieuwe ervaring!

ENGLISH
I am naturally very down to earth and even skeptical about these kinds of topics, but I am always willing to give things a try. For example, I started meditating regularly because after some time of trying it out, I noticed that it had a positive effect on the nervous tension I often experience.

After the first healing session, I didn't notice any noticeable difference, but I decided to give it a second try. This time, after about two weeks, I felt a peaceful calmness, the same kind of serenity I usually experience right after meditation. I hadn't meditated for a few days because I didn't feel the need to, and perhaps that's a result of the healing.

I will definitely do it again and I can definitely recommend it to others. Thank you, Doris, for this new experience!

Alex
The Netherlands

Nu veel beter, heb een mooie dag aan zee gehad. En goed gevoel met veel bezigheden rond mn huis. voel me creatiever, meer ruimte daarvoor.

Het gaat qua energie goed! Ik voel inspiratie voor nieuwe oplossingen in huis en zwemmen gaat ook plus. Zorgen dat ik niet teveel doe maar ik ben tevreden. Dank en liefs,😘

ENGLISH

Now much better, had a lovely day by the sea. Feeling good with lots of activities around my house. I feel more creative, more space for it.

Energy-wise, things are going well! I feel inspired for new solutions at home and swimming is also a positive. Making sure not to overdo it, but I’m content. Thank you and sending love, 😘

Joan

The Netherlands

Weet niet wat jij gedaan hebt maar heb bijna 10 uur geslapen🤗

Kan meer dingen toelaten en voel me vrij en heb gewoon meer energie

Aad
the Netherlands

It was good and i felt a lot.. in the beginning i was like in a rollercoaster and everything was turning.. but than i came in a very relaxed mood, and what i feelt was also pain in my head and in my tumy. i dont know now what it dose really for me, but i know something it did, but i cant explain it 🤷🏻‍♂️ thank you for the healing! 😘

ah and what i forgot to say, i dont know if im imagine just something but i saw a very clear blue color for a quit long time🤷🏻‍♂️

its dificult to say, but i think im relaxter now and im more than ever doing what I want.. and thats very nice for me and it feels sooo good. and im not feeling this angry feeling inside of me.. everthing is okey and im just enyoing and see what happens.. so yeah maybe a little diffrence is here. 

Lan

Switzerland 

I was so surprised when I first tried the 1:1 deep dive healing! I'm honest, there was a part of me still sceptical...but at the same time I was so thrilled by this new experience i was gonna try! Well, I could immediately feel that something was going on, especially throughout sensations that were stronger on the part of my body that always have problems or where normally I feel pain. That's why I also went for the group healing, still so powerful!! Thanks a lot Doris to let me experience what I normally just read!
Daiana
Italy

Doris gave me a hand in releasing what was alread within me. I knew it was there but she offered me a safe place and the knowledge to fully experience my potential. After the healing I was thirsty- not only on the physical way, but the way of being the true self I am. Forgetting about thinking and planning and getting into being. Still at the start, realizing, but at the start if something beautiful. I felt it all the way, and she helped me to experience it. My future is gonna be independent and free. While being human. I’m thankful for all Doris did for me. A really magical encounter ❤️

David

Ibiza

Ik ben ook dankbaar dat jij/dit op mijn pad kwam. Super wat jij doet en dankbaar dat ik mezelf weer even tegenkwam en dat ik weer kan shiften ❤️

ENGLISH:
I'm grateful that you/this came into my life. It's amazing what you do, and I'm grateful that I came across myself again and could shift that ❤️

Karin
the Netherlands

Hey darling goodmorning. So yesterday… after the group healing I was still really up in the air for at least 10/15 minutes. I also went to the kitchen and my boyfriend was there, but you know… I just wanted to be hugged. I didn’t want to talk or speak. So I wanted to tell you… Wow, it’s really powerful and I’m gonna tell you this: during the healing I woke up 2 minutes before the music started again. I can feel when you start and when you are done. So really, really powerful. I expected it to be less because we were in a group with 5 people. But actually it was different. But I felt it. I felt it! It doesn’t matter. It’s really something good what you’re doing. Go on with what you are doing. Go on like that, darling. It’s amazing.

Daiana

Italy

Ik denk dat er bij mij vooral oude troep naar boven is gekomen wat aangekeken mocht worden. Ben dus op een andere manier heel druk geweest het afgelopen jaar. Maar uiteindelijk heel veel opgelost (dank 🙏) en zit veel beter in mijn vel.

ENGLISH:
I think that mostly old junk came to the surface and it was time for me to look into it. So I've been very busy in a different way this past year. But eventually I solved a lot (thanks 🙏) and I'm feeling much better in my own skin.

Karin
The Netherlands

Hey. How are you today? Thanks so much again for yesterday Doris 🙏🏼 It helps heaps to finally be able to take care of my body and let it do the talking and lead the healing process instead of just being stuck in my head 💖✨

Interestingly enough I also had those twitches in my limbs still in halfsleep this morning. My body is definitely working on something

Irene

The Netherlands

Doris heeft een lekkere positieve en energieke vibe. De sessie met Doris was heel fijn. Ze nam rustig de tijd om eerst alles uit te keggen en om later even na te praten. Na afloop voelde ik me super relaxed. Zelfs een week later nog. 🙂

ENGLISH:
Doris has a nice positive and energetic vibe. The session with Doris was very nice. She took the time to explain everything first and to talk later. Afterwards I felt super relaxed. Even a week later. 🙂

Joan
The Netherlands

Dearest Doris,
the energy session with you was definitely an experience I wouldn’t want to miss. I felt comfortable and safe to let go and feel what my body has to tell.

And it responded unmistakably clear: I was shown things that turned from doubt into confidence, felt things I wanted to forget, things I couldn’t let go, things I haven’t seen from that specific angle, and I gained a trusting feeling of openness for experiences still to come.

I am feeling way calmer than before the session and as if almost every particle of anxiety and pain has left my system. It was an insightful and valuable addition to the journey I have been on so far.

A tender pat on the bruised back and a confidence booster to continue my healing journey. Thanks Doris for your openness, guidance and kind support in the process. 💖

Irene

Austria

De energy healing van Doris was erg prettig. Mijn gedachten gingen eerst alle kanten op. Daarna kwamen de obstakels met bijbehorende emoties. Ik had zoiets van daar moet ik wat mee na de healing. Dat is ook gebeurd en mijn twee grote problemen in het leven zijn inmiddels opgelost. Dankjewel Doris

ENGLISH:
The energy healing from Doris was very pleasant. My thoughts went all over the place at first. Then came the obstacles with accompanying emotions. I was like I have to do something with that after the healing. That has happened and my 2 big problems in life have now been solved. Thank you Doris

Annemarie
The Netherlands

My experience was that I felt in a moment of frustration in my day to day.  I felt like I wasn’t moving forward at all.  I know that I had blocks that didn’t allow me to continue.  So I decided to give it a try.  I had a high level of stress on a daily basis.

I would describe this session with the word connection.  It helped me connect with myself, to be able to see what was really hurting me.

I have to say that I have never been a great believer in energies, until I saw what they could do and change in me.  I have learned a lot from it

What I liked the most about the healing session is the peace and tranquility that I felt again, as if the negative had left me.

I would recommend this healing session, I think it was a beautiful experience that I would repeat again

Irene

Spain

Een energy healing van Doris is heel fijn. Ze geeft heel rustig en duidelijk uitleg over wat ze gaat doen. En ook dat alles wat gaat gebeuren er mag zijn. Tijdens de healing leek het alsof de tijd even stil stond. Er gebeurde veel qua energie in en om me heen.

De dagen erna voelde ik me groter en opener. Alles wat ik voelde in mijn lijf voelde intenser. Er mag meer ontvangen worden. Alles wat er gebeurt qua energie mag er nu voor mij zijn en is er om mij te ondersteunen.

Ik voel dit veel meer sinds de healing die ik heb ontvangen. Meer dan dankbaar dat Doris op mijn pad is gekomen 🙏🏼🙏🏼

ENGLISH:
An energy healing from Doris is very nice. She explains very calmly and clearly what she is going to do. And also that everything that is going to happen may be there. During the healing it seemed as if time stood still for a moment. A lot of energy was happening in and around me.

The following days I felt bigger and more open. Everything I felt in my body felt more intense. More may be received. Everything that happens in terms of energy may be there for me now and is there to support me.

I feel this much more since the healing I received. More than thankful that Doris crossed my path 🙏🏼🙏🏼

Bianca
The Netherlands

Hai Doris! Even een berichtje over hoe ik de Healing heb ervaren.

Ik vond het tijden de energy healing heel fijn om lekker thuis te kunnen liggen op bed, in mijn eigen cocon. Je legt goed uit wat je gaat doen, super fijn.

Na de Healing voelde ik mij opgelucht maar ook heel moe. De dagen erna was ik ziek… ik dacht ‘My God’ wat heb ik gedaan!

Maar mijn lichaam vertelde mij: ‘Slow down!’

Door daar meer naar te luisteren en ook nee te zeggen tegen een aantal dingen deze week voel ik dat dat mijn inzicht mocht zijn.

Nee is oké! Mijn energie is kostbaar!

Dankjewel voor deze ervaring en de inzichten 🙏🧡🙌

Nienke

The Netherlands

Ook veel dank namens mij Doris ❤️ ik heb de healing sessie eveneens als mooi en bij mij ook krachtig ervaren; ik was diep weg maar er gebeurde van alles in mijn lijf.Ik vond het een mooie ervaring en voel me vandaag best vol energie én tegelijkertijd rustig. Het geluid (muziek) happende inderdaad geregeld en om me niet te storen aan bijgeluiden had ik maar een oortje van mijn koptelefoon ingedaan en het geluid vrij zacht. Dit was prettiger, maar hierdoor heb ik wel het einde van de sessie niet meegekregen

ENGLISH

Also, many thanks from me, Doris ❤️ I also experienced the healing session as beautiful and powerful; I was deeply gone, but a lot was happening in my body. I found it a wonderful experience and today I feel quite energized and at the same time calm. The sound (music) did indeed glitch frequently, and to avoid being disturbed by background noise, I put one earpiece of my headphones in and kept the sound quite soft. This was more comfortable, but it means I missed the end of the session.

Karin
The Netherlands

Ik voelde dat pijn werd weggenomen, niet alleen voor mezelf maar kon dit ook ‘doorgeven’ naar kids en man. Ik zat ook in een bubbel, had lekker geurolie in een brander gedaan. Had een magnetisch, magisch gevoel met de maan. Daarom wilde ik m ook zo graag zien, maar helaas teveel wolken/gebouwen ervoor 🤗.

ENGLISH

I felt that pain was being lifted, not just for myself but could also ‘pass it on’ to the kids and husband. I was also in a bubble, had put nice scented oil in a burner. Had a magnetic, magical feeling with the moon. That’s why I really wanted to see it, but unfortunately, too many clouds/buildings were in the way 🤗.

F.

The Netherlands

Ik voel mij goed! Gister toen we begonnen had ik direct een ongelofelijk zwaar hoofd ( kan het niet anders omschrijven). Dat ging weg. Ben ergens erg geschrokken van een geluid - waarschijnlijk in slaap gesukkeld- en toen ik wakker werd had ik tintelingen in schouder en arm. Ook heel warm gehad. Na 5 kwartier werd ik zeer onrustig. Er gebeurde veel maar heel goed geslapen (wordt normaal vaak wakker en nu niet). Vandaag voel ik mij redelijk uitgerust en vooral rustig. Geen idee wat je hebt gedaan.

ENGLISH

I feel good! Yesterday, when we started, I immediately had an incredibly heavy head (can't describe it any other way). That sensation went away. I got startled by a sound - probably drifted off to sleep - and when I woke up, I had tingling in my shoulder and arm. I also felt very warm. After 5 quarters of an hour, I became very restless. A lot was happening, but I slept very well (I usually wake up often, but not this time). Today I feel reasonably rested and, above all, calm. No idea what you did,

G.
The Netherlands

Wow, dank voor je openheid Doris en wat een ervaring! ♥️ Heel krachtig dat je ondanks je koorts toch de healing hebt gegeven, hoop dat je nu weer beter bent. Ik vond de healing heel bijzonder en voel me enerzijds wat sloom/zwaar maar tegelijkertijd zei mijn vriend tijdens het eten gisteren dat mijn energie lief en licht aanvoelde. X

ENGLISH

Wow, thank you for your openness, Doris, and what an experience! ♥️ It’s very powerful that you gave the healing despite having a fever; I hope you’re feeling better now. I found the healing very special, and I feel somewhat sluggish/heavy, but at the same time, my friend mentioned during dinner yesterday that my energy felt sweet and light. X

L. 

The Netherlands

Hi meid, ik heb de healing sessie ervaren als zeer rustgevend. Ik kreeg in het begin wat hartkloppingen maar ik gaf mij eraan over. Volgens mijn data tracker heb ik 1:11 uur geslapen 🥰

Daarna ben ik wel nog even wakker geweest voordat ik de nacht heb geslapen maar ‘s nachts sliep ik ook heel diep.

ENGLISH

Hi girl, I experienced the healing session as very calming. I had some heart palpitations at the beginning, but I surrendered to it. According to my data tracker, I slept for 1:11 hours 🥰

After that, I was awake for a bit before going back to sleep, but I also slept very deeply during the night.

L.
The Netherlands

Hi lieve Doris, ik voel me goed! Was heel zen gisteren na je sessie. Voelde eerst warmte in mijn lijf tijdens de sessie en onrust/pijn in mijn rechterbeen (bij blessure waar ik voor bij fysio ben), maar die zakte gedurende de sessie ook weer. Mijn kat heeft de hele sessie tegen mij aan liggen slapen (en volgens mij onbewust meegedaan 😉). Precies 20 seconde voordat jij weer ging praten ging hij naast mijn hoofd zitten, als om te zeggen, het is klaar baasje ✨Miracles ✨

ENGLISH

Hi dear Doris, I feel good! I was very zen after your session yesterday. I felt warmth in my body during the session and restlessness/pain in my right leg (where I’m receiving physiotherapy for an injury), but that also subsided throughout the session. My cat slept next to me for the entire session (and I think unconsciously participated 😉). Exactly 20 seconds before you started speaking again, he sat next to my head, as if to say, “It’s done, human ✨Miracles✨.”

Eefje 

The Netherlands

Lieve Doris, ik voelde mij de volgende dag lichter en vrolijk. Dankjewel!

ENGLISH

Lieve Doris, I felt lighter and happier the next day. Thank you!

A.
The Netherlands

Hola chica, het was heel bijzonder! Ik was bijna of af en toe uit m’n lichaam en ben zeker af en toe weggezakt. Ik voelde af en toe een pijntje in m’n middenrif of beweging in m’n buik. En verder een hele diepe ontspanning.

Heel mooi om dit zo samen te doen.

ENGLISH

Hello girl, it was very special! I was almost or occasionally out of my body, and I definitely drifted away at times. I felt a little pain in my midriff or movement in my stomach from time to time. And overall, a very deep relaxation.

It’s really beautiful to do this together.

C.

The Netherlands 

Doris is echt een heel lief en warm persoon. Ook tijdens de sessies: ze praat zo ontzettend liefdevol, waardoor je voelt dat je helemaal jezelf kunt zijn. De healing is een heerlijk moment om echt even tot rust te komen inde waan van de dag en dat gewoon lekker vanuit huis. Als je behoefte hebt aan rust, quality time en 'me-time': zeker doen dit!

ENGLISH

Doris is truly a very sweet and warm person. Even during the sessions: she speaks with so much love that you feel like you can truly be yourself. The healing is a wonderful moment to find peace in the midst of daily chaos, all from the comfort of your own home. If you're in need of some tranquility, quality time, and 'me-time,' definitely give this a try!

Mirelda
The Netherlands

Ik heb deelgenomen aan een online groepshealing van Doris. Dit was een zeer ontspannen ervaring en bracht allereerst een uitstekende nachtrust met diepe slaap. De dagen erna voelde ik veel energie, rust en compassie. Ook al was ik op het moment van de healing in een drukke buitenlandse stad middenin een intensieve week, ik stapte 2 dagen na de healing (en ondanks een zeer vroege vlucht) uitgerust het vliegtuig uit. Ik kan de healings van Doris zeker aanraden! 🙏🏻✨

ENGLISH

I participated in an online group healing session with Doris. It was a very relaxing experience and initially resulted in an excellent night’s sleep with deep rest. In the days that followed, I felt a lot of energy, calmness, and compassion. Even though I was in a busy foreign city in the middle of an intense week during the healing, I stepped off the plane feeling refreshed two days later, despite having taken a very early flight. I can definitely recommend Doris’ healing sessions! 🙏🏻✨

Lindy

The Netherlands

Dank Doris. Zeer diep geslapen vannacht en goed uitgerust wakker geworden.

ENGLISH
Thank you, Doris. I slept very deeply last night and woke up well-rested.

Ghislaine
The Netherlands

Samen met mijn man de volle maan healing van Doris gedaan, Doris vanuit Egypte. Wat een prachtige healing samen! Ikzelf was een periode heel diep weg, mijn lichaam voelde zwaar. Na de healing voelde wij ons allebei onwennig, alsof we in een nieuw lichaam zaten en weer moesten wennen. We waren eigenlijk gelijk meer in Verbinding met elkaar en het lijkt alsof onze Liefde voor elkaar meer stroomt. Wij zijn Doris dankbaar voor deze mooie ervaring en het effect op onze relatie❤️

ENGLISH

Together with my husband, we participated in Doris’ Full Moon healing, all the way from Egypt. What a beautiful healing experience it was! I had been in a deep period of struggle, feeling the weight in my body. After the healing, both of us felt a bit unfamiliar, as if we were in new bodies and needed some adjustment. Interestingly, we felt more connected to each other right away, and it seems like our love for each other flows more freely. We are grateful to Doris for this wonderful experience and its impact on our relationship ❤️.

 

Patricia

The Netherlands

Ik heb een Online Group Healing bij Doris gedaan en dat was heel bijzonder. Normaal heb ik een monkey mind maar nu was ik de hele tijd rustig en kalm. Nu, een dag later, kan ik me veel beter concentreren dan normaal als ik volle to-do-lijst. Zeker een aanrader dus.

ENGLISH
I participated in an Online Group Healing with Doris, and it was truly special. Normally, I have a monkey mind, but this time, I remained calm and peaceful throughout. Now, a day later, I can concentrate much better than usual, even when faced with a full to-do list. Highly recommended!

Dirkjan
The Netherlands

I had my first energy healing with Doris. Although I didn’t know what to expect I’m always open to try new things. Doris explained everything very well and I had a great experience. I felt like I was in a complete other world during the healing and it had a positive after effect <3

Cami

The Netherlands

Heel fijn ontspannen nu, voelde een pijnlijk stuk verlichten.
Dank Doris ❤️
Joan
The Netherlands
I received a very relaxing energy healing of Doris. We had such a lovely chat and our meetup was very alligned. Her session is one that is deeply nourishing and relaxing you.
Lonneke

Ibiza

Ik heb een Online Group Healing bij Doris gedaan en dat was heel bijzonder. Normaal heb ik een monkey mind maar nu was ik de hele tijd rustig en kalm. Nu, een dag later, kan ik me veel beter concentreren dan normaal als ik volle to-do-lijst. Zeker een aanrader dus.

ENGLISH
I did an Online Group Healing with Doris, and it was very special. Normally, I have a monkey mind, but during the session, I felt calm and peaceful the entire time. Now, a day later, I can concentrate much better than usual, even with a full to-do list. Highly recommended!

Dirkjan
The Netherlands

Hi Doris, voel me wel goed. Beetje licht in mn hoofd af en toe.
Heel goed geslapen en t gevoel wel vrolijker te zijn en meer energie te hebben. Vond t heel bijzonder de healing 😘

ENGLISH

Hi Doris, I feel pretty good. I’m experiencing a bit of lightheadedness from time to time. I had a really good night’s sleep and I feel happier and more energized. I found the healing session to be very special 😘

Saskia

the Netherlands

Good morning ❤️ I slept so much! ❤️ I'm feeling really good! I feel a lot of joy inside and it's so heartwarming.
Elisa
the Netherlands

Hey buufiee ❤️ ja, ik viel gewoon als een blok in slaap. Daarna heel moe. Maar wel wat bewuster van een aantal dingen. Vandaag voelde ik mij neergeslagen een beetje maar naar buiten hielp inderdaad. Dankjewel voor de mooie ervaring en kans om een beter mens te worden ❤️

ENGLISH

Hey neighbor ❤️ Yes, I fell asleep like a log. Then I felt very tired. But I’m more aware of a few things. Today I felt a bit down, but going outside did help indeed. Thank you for the beautiful experience and the opportunity to become a better person ❤️

Karima

The Netherlands

Doris! Wow wat een intense ervaring was het voor mij! Ik heb zoveel sensaties gehad die ik nog nooit eerder heb ervaren. Mijn armen voelden lood en loodzwaar, echt heel apart. Ook bij mijn keel gebeurde van alles. Soms had ik het gevoel dat ik bijna stikte, maar toch was het niet onprettig, ook weer heel apart. Mijn intentie voor de healing was dat ik mij graag beter wil kunnen uiten. Dus ik vind het wel opmerkelijk dat ik zoveel sensaties bij mn keel voelde. Ik had echt het gevoel dat ik heel heel diep/ver was. Ik klapte eruit omdat ik opeens een stem luid mn naam hoorde zeggen. En toen hoorde ik mn kleine pas huilen. Ik schrok best van de stem. Vanochtend heb ik het opgezocht en het is een teken van helderhorendheid? Volgens mij ben ik ergens geweest waar ik engelen//gidsen kon horen? Ik weet het allemaal niet, maar het was een hele fijne ervaring. Dank je wel, lieve Doris, voor dit geschenk! Ik zal zeker een 1 op 1 bij je boeken!

En vandaag voel ik me heel licht op een manier die ik niet eerder heb ervaren.

ENGLISH:
Doris! Wow, what an intense experience it was for me! I had so many sensations that I've never experienced before. My arms felt heavy, like lead, really strange. There was also a lot happening in my throat. Sometimes, I felt like I was almost choking, but it wasn't unpleasant, again, really peculiar. My intention for the healing was to improve my ability to express myself, so I find it remarkable that I had so many sensations in my throat. I really felt like I was going very, very deep/far. I snapped out of it because suddenly I heard a voice loudly saying my name. And then I heard my baby crying. The voice startled me. This morning, I looked it up, and it's a sign of clairaudience? I think I may have been somewhere where I could hear angels/guides? I don't know for sure, but it was a very beautiful experience. Thank you, dear Doris, for this gift🙏 ❤ I will definitely book a one-on-one session with you!

And today, I feel very light in a way I've never experienced before.

Kim
the Netherlands

Ik voel me lichter, blijer, warm met de healing, met meer vertrouwen. heel bijzonder. Met alle ingrijpende gebeurtenissen in mn leven en duizeligheid en andere beperking is dat heel fijn. Liefs Joan ❤️

ENGLISH:

I feel lighter, happier, and warmer with the healing, with more confidence. It’s very special. With all the significant events in my life and dizziness and other limitations, it’s very nice. Love, Joan ❤️

Joan

the Netherlands

Ik heb voor het eerst van mijn leven een energy healing bij Doris gehad (al stond ik er wel voor open, ik wist niet wat ik kon verwachten). Het was echt een topervaring en Doris legde alles goed uit, over wat er zou gebeuren. Deze sessie van Doris is echt een aanrader!!!

ENGLISH:
I had an energy healing with Doris for the first time in my life (although I was open to it, I didn't know what to expect). It was really a top experience and Doris explained everything well, about what would happen. This session by Doris is highly recommended!!!

Marloes
The Netherlands

Ik heb een heerlijke energie-healing gehad. I love it ! Mijn vastzittende spieren en pijntjes gingen weg, en voelde me zo relaxt en een stuk lichter. Dank je wel Doris ❤️

ENGLISH:

I had a wonderful energy healing session. I love it! My tight muscles and pains went away, and I felt so relaxed and much lighter. Thank you so much, Doris ❤️

Leander

The Netherlands

Hi meissie...ik wilde je nogmaals bedanken..ik voel mij zo relax (en minder onzeker ofzo)
Ja ik ik heb een beetje gek geslapen (was een soort van hyper) en voel mij nu heeeeeeel relax
Ben er trots op dat ik het gedaan heb
En ben iedereen aan t appen dat ze het ook moeten doen.

ENGLISH:
Hi girl...I just wanted to thank you again..I feel so relaxed (and less insecure or something)
Yes I slept a bit crazy (was kind of hyper) and now I feel very relaxed
Am proud that I did it
And I'm telling everyone to do it too.

Marloes
The Netherlands

Ik had geen verwachtingen van wat er zou komen, al gauw toen ze begon voelde ik de energie en zag ik het ook golven door mijn ogen.
Zeer fijne ervaring in een fijne omgeving. Ik zal er vaker komen zodra ik er behoefte aan heb.

Marc

The Netherlands

Doris is fijne, warme en positieve vrouw. Ik voel me bij haar prettig en helemaal op mijn gemak. Ik lag heerlijk op haar zachte massagetafel, met een dekentje, relaxte muziek op de achtergrond en kaarsen. Ik had nog nooit een energetic healing gehad en ik heb dit als heel fijn en ontspannend ervaren.

Ik was meestal wakker tijdens de healing, maar viel af en toe heel kort in slaap. Twee keer voelde ik een heel warm gevoel, een warme golf die door mijn hele lijf ging, die bestond uit allemaal kleine golfjes van mijn kruin tot mijn tenen. Dit was een heel bijzonder en mooi gevoel dat ik nog nooit eerder heb gevoeld.

Op andere momenten voelde ik tintelingen in mijn handen en rond mijn hoofd. Dat was ook een fijn gevoel. Ik denk dat dat de energie is die zij me gaf. Ook voelde ik op verschillende momenten een zachte druk op mijn hoofd, nek en schouders. Dat zijn bij mij de plekken waar spanning gaat zitten.

De sessie duurde 1,5 uur. Ik voelde me rustig, fijn en ontspannen. Achteraf hebben me nog even nagepraat met een kopje thee. Doris vertelde dat ze vooral op 2 plekken voelde dat daar onbalans was en dat ze daar verdriet en angst voelde. Dat was voor mij herkenbaar en daar hebben we over gesproken. De dagen na de healing voelde ik me goed en prettig.

ENGLISH:
Doris is a nice, warm and positive woman. I feel comfortable and completely at ease with her. I lay wonderfully on her soft massage table, with a blanket, relaxing music in the background and candles. I had never had an energetic healing before and I experienced this as very nice and relaxing.

I was mostly awake during the healing, but occasionally fell asleep very briefly. Twice I felt a very warm feeling, a warm wave that went through my whole body, consisting of many small waves from my crown to my toes. This was a very special and beautiful feeling that I have never felt before.

At other times I felt tingling in my hands and around my head. That was also a nice feeling. I think that's the energy she gave me. I also felt a gentle pressure on my head, neck and shoulders at various times. Those are the places where tension sets in for me.

The session lasted 1.5 hours. I felt calm, nice and relaxed. Afterwards we chatted for a while with a cup of tea. Doris said that she felt especially in 2 places that there was imbalance and that she felt sadness and fear there. That was recognizable to me and we talked about it. The days after the healing I felt good and comfortable.

Judy
The Netherlands

Ik had geen verwachtingen van wat mij te wachten stond.het was mijn aller eerste sessie. Eenmaal binnen voelde ik de relaxte sfeer en voelde me gelijk op mijn gemak bij Doris toen ik plaats nam op de massage tafel lag die al gauw heel lekker en kon ik fijn ontspannen ook door het fijne achtergrondmuziek. Algauw voelde ik de energie en zag het ook golven in mijn ogen.wat dieper in de sessie begon mijn buik Vreemde geluiden te maken en voelde dat ze daar ook haar aandacht plaatste. Ook tintelde mijn vingers zo nu en dan.toen ze klaar was voelde ik mij veel lichter en losser dan voor de sessie ik mocht rustig bij komen het was een mooie en zeer fijne ervaring bij haar en zal zeker terug komen voor meer sessies

Nu een dagje verder en voel me aardig traquillo, ik merk dat het allemaal wat overzichtelijk is, alsof alles in slomotion gaat ik ben bewuster dan ooit en mijn tril handjes zijn bijzonder rustig. ik voel me heel fijn Doris.

Marc

The Netherlands

At the beginning I just wanted to experience that kind of healing since I am a therapist myself. Then I felt that I could need support for my hypersensitive nervous system.

I felt a soft but powerful flow of energy through my body systems. I felt very safe and connected with Doris.
The most thing I loved was the clearness, the lightful and energising sensations I felt all over my body. I recommend Doris' energy healings to others, yes definitly!

Katharina
Austria
Privacy & cookie policy
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google