Privacy- en cookieverklaring

Privacy & cookie policy in ENGLISH below.

Doris Furcic Multimedia is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Stevinstraat 31-23

2587 EA Den Haag

Nederland

Btw nr: NL002183940B14

KVK: 61099953

www.dorisfurcic.nl

[email protected]

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Doris Furcic Multimedia waarvan ik, Doris Furcic, eigenaar ben, persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Doris Furcic Multimedia respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.  

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Doris Furcic Multimedia. Wees je er dus van bewust dat Doris Furcic Multimedia niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Doris Furcic Multimedia.

Doris Furcic Multimedia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERZAMEL

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

–  Jouw voor- en achternaam

–  Jouw adresgegevens

–  Jouw telefoonnummer

–  Jouw e-mailadres

–  Jouw IP-adres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek.

– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Klantnummer
– Bestelnummer
– Bestelgegevens

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten. Tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected]. Dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten en/of diensten van Doris Furcic Multimedia en/of omdat je deze zelf aan Doris Furcic Multimedia verstrekt hebt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

– Het afhandelen van jouw betaling; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

– om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, whats app) om de dienstverlening uit te kunnen voeren; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten en producten of eventuele wijzigingen van diensten; gerechtvaardigd belang

– om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben. Zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte; voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

–  Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem wel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. Zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doris Furcic Multimedia) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Doris Furcic Multimedia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

–  gedurende de looptijd van een opdracht en/of samenwerking en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht/samenwerking

–  in elk geval niet langer dan 1 jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

–  Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

PersoonsgegevensTermijnReden
Jouw bedrijfsgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaamZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website30 dagen na websitebezoekDoris Furcic Multimedia analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Doris Furcic Multimedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Doris Furcic Multimedia gegevens:

Boekhouder – verwerker

Om de inkomstenbelasting te doen. Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen.

Administratiesysteem – verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken. Bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

Email- en websiteprovider – verwerker.

Voor de website en e-mails. Naam en e-mailadres.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Doris Furcic Multimedia in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Doris Furcic Multimedia zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Maar in ieder geval binnen 4 weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Ik maak op mijn website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van mijn website.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of socialmediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op mijn website zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

www.dorisfurcic.nl is de website van Doris Furcic Multimedia met mij, Doris Furcic, als eigenaar.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is vergrendeld met een pincode en/of een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens. Neem dan contact met mij op via e-mail.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 13 december 2022 –

Privacy & cookie policy


Doris Furcic Multimedia is a one-(wo)man business and can be reached as follows:

Stevinstraat 31-23

2587 EA The Hague

The Netherlands

VAT no: NL002183940B14

Chamber of Commerce: 61099953

https://www.dorisfurcic.nl/

[email protected]

In this privacy statement I inform you how Doris Furcic Multimedia, which I, Doris Furcic, own, processes and uses personal data.

Doris Furcic Multimedia respects the privacy of all customers and users of the website.

I ensure that the personal information you provide is treated confidentially. This privacy statement applies exclusively to the services of Doris Furcic Multimedia. So be aware that Doris Furcic Multimedia is not responsible for the privacy policies of any other organizations mentioned on the Doris Furcic Multimedia website.

Doris Furcic Multimedia processes your personal data because you use our services and/or because you provide this information to us yourself.

PERSONAL DATA I COLLECT

Below is an overview of the personal data that I process:

– Your first and last name

– Your address details

– Your phone number

– Your email address

– Your IP address

– other personal data that you actively provide. For example, by telephone, digitally, in correspondence, newsletter, telephone call request.

– Information about your activities on the website

– Client number

– Order number

– Order information

SPECIAL AND/OR SENSITIVE PERSONAL DATA THAT I PROCESS

I do not process any special and/or sensitive personal data about visitors or customers. Unless this is determined by law, this data has been actively provided to me by you or you have given explicit permission for this.

I do not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian consent. However, I cannot check if a visitor is older than 16. I therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that I have collected personal information about a minor without this permission, please contact me at [email protected]. Then I delete this information.

FOR WHAT PURPOSE AND ON THE BASIS OF WHAT BASIS I PROCESS PERSONAL DATA

I can process personal data about you because you use the products and/or services of Doris Furcic Multimedia and/or because you have provided this information to Doris Furcic Multimedia yourself.

The purposes of the data processing with associated bases are:

– Handling your payment; because this is necessary for the performance of an agreement

– Sending our newsletter and/or advertising brochure; because you have given permission for this

– to be able to contact you (by telephone, in writing, e-mail, whats app) in order to perform the services; because this is necessary for the performance of an agreement

– to inform you about new comparable services and products or any changes to services; legitimate interest

– to offer you the possibility to create an account; because this is necessary for the performance of an agreement

– To deliver goods and services to you; because this is necessary for the performance of an agreement

– I also process personal data if I am legally obliged to do so. Such as information that I need for the tax return; for the performance or compliance with a legal obligation.

– To comply with tax legislation. Based on a legal obligation

AUTOMATED DECISION-MAKING

I do make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems. Without a person (for example an employee of Doris Furcic Multimedia) being involved.

HOW LONG YOUR DATA WILL BE KEPT

Doris Furcic Multimedia does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. I use the following retention periods:

– during the term of an assignment and/or collaboration and as much longer as necessary for, for example, an ongoing assignment/collaboration

– in any case not longer than 1 year if no assignment/agreement has been concluded.

– If a file is kept longer because it is relevant or interesting in terms of content, it will be made anonymous after the retention period and saved.

Personal dataTermReason

Your possible company name 7 years (Tax legislation) For handling your payment

Your possible Chamber of Commerce number 7 years (Tax legislation) For handling your payment

Your first and last name1 year after completion of the agreementSo that I can find any information about you

Your address details1 year after completion of the agreementSo that I can find any information about you

Your telephone number1 year after completion of the agreementSo that I can find any information about you or contact you after completing an online contact form

Your email address

As long as you are registered to receive my newsletterSo that I can inform you or contact you after completing an online contact form

Your IP address30 days after website visitI analyze your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences

Other personal data that you actively provide1 year after completion of the agreement So that I can find any information about you

Information about your activities on the website30 days after website visitI analyze behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences

SHARING DATA WITH THIRD PARTIES/OTHERS

I do not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of the agreement with you or to comply with a legal obligation.

I conclude a processing agreement with companies that process your data on my behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Doris Furcic Multimedia remains responsible for these processing operations.

Doris Furcic Multimedia shares data with the following third parties:

Bookkeeper – Processor.

To do the income tax. Purchase and sales invoices and payments.

Billing System – Processor.

To be able to prepare invoices and quotations. Company data and/or personal data required for the preparation of quotations and invoices.

Email and website provider – Processor.

For the website and emails. Name and email address.

VIEW, MODIFY OR DELETE DATA

You have the right to view, correct or delete your personal data processed by Doris Furcic Multimedia.

You can send a request for inspection, correction or deletion to [email protected]. Doris Furcic Multimedia will respond to your request as soon as possible. But at least within 4 weeks.

To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. I will respond to your request as soon as possible, but within 4 weeks.

WITHDRAWAL, OBJECTION, DATA PORTABILITY

You have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by me. And you have the right to data portability. This means that you can submit a request to me to send the personal data I hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

SUBMIT COMPLAINT

I would like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority, if you believe that I do not comply with the privacy regulations as referred to in the General Data Protection Regulation (GDPR). This can be done via the following link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit our website.

They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. I can also optimize the website with this.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. The cookies I use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use.

Functional and analytical cookies

I only use functional and analytical cookies on my website that do not infringe your privacy. Analytical cookies give you insight into the use of our website.

I do not need to ask your permission when placing analytical cookies. I will inform you about it when you visit my website.

Tracking cookies

With your permission, I place a cookie on your equipment, which can be requested as soon as you visit a website from our network. This allows me to find out that you have also visited the relevant other website(s) from my network in addition to my website. The profile built up as a result is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only serves to match advertisements to your profile, so that they are as relevant to you as possible.

Cookies are also placed on this website by third parties, the so-called tracking cookies. With your permission, our advertisers or social media companies place these cookies on your equipment. They use these cookies to keep track of which pages you visit from their network, in order to build a profile of your online surfing behavior. This profile is partly built up on the basis of comparable information that they receive from your visit to other websites in their network. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as known to us, but only serves to match advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible. You can remove these tracking cookies centrally via Your Online Choices, so that they are not placed back on a third-party website.

Google Analytics

A cookie from the American company Google is placed via my website as part of the “Analytics” service. I use this service to keep track of and receive reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as third parties process the information on Google’s behalf. I have no influence on this. I have allowed Google to use the analytics information obtained for other Google services.

The information that Google collects is anonymized as much as possible. Your IP address is expressly not provided. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google states that it adheres to the ‘Privacy Shield principles’ and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

Social media buttons

My website includes social media buttons to promote (“like”) or share web pages on social networks such as Facebook, Instagram and Linkedin. These buttons work by means of pieces of code that come from Facebook, Instagram or Linkedin themselves. Cookies are placed through this code. I have no influence on that. Therefore, read the privacy statement of Facebook or Instagram and Linkedin (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process via these cookies.

The information they collect is anonymized as much as possible. The information is transferred to and stored by the social media accounts on servers in the United States. The social media accounts adhere to the ‘Privacy Shield principles’ and are affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

More information about enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and/or using the Help function of your browser.

www.dorisfurcic.nl is the website of Doris Furcic Multimedia with me, Doris Furcic, as owner.

TO SECURE

I take the protection of your data seriously and take adequate and appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

My website uses a reliable TLS Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. You can see this in the address bar ‘https’ and the padlock in the address bar.

Furthermore, I never use an unknown and/or open-accessible WiFi.

My computer is locked with a strong password and my phone is locked with a PIN and/or Touch ID.

I regularly update my plugins and theme of my website.

If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse. Or if you would like more information about the security of personal data collected by me. Then please contact me by e-mail.

– This privacy and cookie policy is dated December 13, 2022 –

Privacy & cookie policy
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google